Общи условия за ползване

1. Уебсайтове и оператори на уебсайтове

1.1. Bubble Bed управлява уебсайтове (включително мобилни приложения) (“Уебсайтът(овете)”) в различни държави, за да търгува с нейни продукти пред крайни клиенти с цел продажба на дребно, както следва:
www.bubblebed.bg : се управлява от "Урбан Фууд" ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в София, ул. Промишлена № 27, ЕИК 203215362, телефонен номер: +359892282253, e-mail: office@bubblebed.bg ;
В този документ терминът “Уебсайтът(овете)” означава и се отнася също и до всяка част от гореизброените Уебсайт(ове) и/или тяхното съдържание.
1.2. Вашите правни отношения са с това Урбан Фууд дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт и/или Уебсайта, чрез който извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.
1.3. Дружествата на Урбан Фууд по-горе всяко от техните дъщерни дружества, се посочват по-долу заедно и поотделно като “Bubble Bed”. В случай на съмнение, терминът “Bubble Bed” или “ние” се отнася за оператора на посетения от Вас Уебсайт.

 

2. Предмет и приемане на Условията на ползване
2.1. Достъпът и използването от Ваша страна на Уебсайта са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Условия на ползване, включително от всички политики или други разпоредби и условия, към които настоящият документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на ползване”).Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия Уебсайт. Ако продължите да използвате нашия Уебсайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Условия на ползване. Чрез приемането на нашите Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.
2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашия Уебсайт и в нашите Условия на ползване чрез публикуването им на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Условията на ползване редовно, тъй като достъпът и използването от Ваша страна на този Уебсайт ще се считат за предоставяне на Вашето съгласие с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

 

3. Бисквитки
Когато посетите за първи път нашия Уебсайт, ние Ви уведомяваме изрично, че използваме Бисквитки. С използването на нашия Уебсайт, Вие приемате и се съгласявате с нашата Политика за бисквитките. Ние ще продължим да Ви уведомяваме за това всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт, докато Вие потвърдите, че разбирате.
За www.bubblebed.bg

 

4. Поверителност
С използването на нашия Уебсайт се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност.
За www.bubblebed.bg

 

5. Сделки, сключени чрез нашия Уебсайт - Условия на доставка
Сделките за доставка на продукти, сключени чрез или в резултат на Вашите посещения на нашия Уебсайт, се уреждат от нашите Условия на доставка. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете такива Условия на доставка.
За www.bubblebed.bg

 

6. Достъп до и неизправност на Уебсайта
6.1. Нашият Уебсайт няма винаги да бъде достъпен и може да има някакви неизправности. Той се предоставя въз основа на политиката "какъвто е" и "какъвто е наличен" и до степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.
6.2. Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, нашия Уебсайт и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

 

7. Собственост, Търговски марки, Авторско право и Софтуер
7.1. “Bubble Bed” и всички други марки, лога и имена на услуги са търговски марки нa Урбан Фууд ЕООД, България. Търговските марки на Урбан Фууд ЕООД, България не могат да се използват по никакъв начин във връзка с какъвто и да било продукт или услуга, които не са свързани с Урбан Фууд ЕООД, България или техните дъщерни дружества, освен ако не е получен предварителен писмен лиценз от Урбан Фууд ЕООД, България или освен ако друго не е позволено в тези Условия на ползване. 
7.2. Освен ако не е посочено друго, нашият Уебсайт, включително цялото съдържание на него като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и други приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Урбан Фууд ЕООД, България или неговите дъщерни дружества, или техните съответни доставчици на съдържание. Урбан Фууд ЕООД, България и/или някое от техните дъщерни дружества са собственикът (или съответно притежателят на лиценз) на цялата интелектуална и индустриална собственост и на други права върху собствеността по отношение на нашия Уебсайт. Всички подобни права са запазени.
7.3. Публикуването от Ваша страна на нашия Уебсайт не съставлява отказ от наша страна от някое от правата във връзка с Уебсайта. Освен ако изрично не е посочено в тези Условия, Вие не придобивате никакви права, претенции за собственост или дял към или във връзка с нашия Уебсайт.
7.4. Целият софтуер, използван на този Уебсайт, е собственост на Урбан Фууд ЕООД, България и/или някое от неговите дъщерни дружества, освен ако не се използва софтуер с отворен код. Цялото съдържание, компилация и софтуер, е защитено от приложимите закони за авторското право. Всякаква друга употреба, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, преносът, излъчването, показването или представянето на съдържанието на този Уебсайт, не е позволена без получаване на писменото съгласие на Урбан Фууд ЕООД, България.

 

8. Ползване на нашия Уебсайт
8.1. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (1)възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт, включително цялото му съдържание, за каквато и да била цел без получаване на нашето писмено разрешение; (2) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (3) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (4) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (5) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
8.2. Вие можете да отпечатвате разумен брой копия и можете да изтегляте извадки от всяка страница(и) от нашия Уебсайт. Нямате право да модифицирате хартиените или дигиталните копия, които сте отпечатали или изтеглили, по какъвто и да било начин, и не може да използвате никакви илюстрации, фотографии, видео и аудио клипове или каквито и да било графики, отделно от придружаващия ги текст.
8.3. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.
8.4. Достъп до или ползване на нашия Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) може да са забранени от закона в някои държави или юрисдикции. Вие сте отговорни за спазването на всички приложими закони и разпоредби на страната, от която получавате достъп до нашия Уебсайт. Ние не даваме каквито и да било гаранции, че нашият Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) е подходящ или наличен за ползване в местоположения извън Република България:
За www.bubblebed.bg : Република България;
8.5. Ние си запазваме правото да спрем или да прекратим достъпа Ви до нашия Уебсайт (или части от него) по всяко време, в частност ако ние смятаме, че Вие използвате нашия Уебсайт по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин. Ако отпечатвате, копирате или теглите дадена част от Уебсайта и/или използвате такива копия или части от нашия Уебсайт в нарушение на тези Условия на ползване, Вие се задължавате, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия от материалите, които сте направили, и в случай на унищожаване, да ни предоставите доказателство за това действие.

 

9. Регистрация 

9.1 Регистрация на нашия Уебсайт, се изисква сама при закупуването на наш продукт . За да преминете през процеса на регистрация, Вие трябва да попълните съответната регистрационна форма на Bubble Bed. 
9.2. От Вас може да бъде изисквано да ни предоставите или да Ви бъдат предоставени данни за идентификация на потребителя, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получите достъп до ограничени части от нашия Уебсайт. Достъп до тези ограничени части се предоставя само ако и доколкото: ако сте, към датата на регистрация, поне на 18 години;
гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, са верни, точни, актуални и пълни;
ни информирате без забавяне за всякакви промени в личните данни посредством имейл.
9.8.  Ако по някаква причина ние смятаме, че не сте спазили нашите Условия на ползване, ние ще Ви уведомим да коригирате такова несъответствие. Ако не го коригирате така, че да спазвате нашите изисквания, ние ще прекратим Вашата регистрация.

 

10. Материали, подадени от Вас
10.1. Ние може да предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари или по друг начин да подават материали за публикуване в различни зони на нашия Уебсайт. В такъв случай ние не проверяваме, одобряваме, потвърждаваме, подкрепяме, санкционираме или насърчаваме публикуването на такова съдържание, коментари или материали и нямаме задължението да го изследваме, наблюдаваме или проверяваме за точност, пълнота или съответствие с приложимите закони. Ние не поемаме отговорност и не носим задължение за такова съдържание, коментари или материал, с изключение на случаите, предвидени изрично от приложимия закон.
10.2. Ако Вие публикувате съдържание или коментари или по друг начин подавате материали за публикуване в която и да било част от нашия Уебсайт, включително фотографии:
Вие ни давате неизключителен, постоянен (или, ако постоянен лиценз не е допустим от приложимото право, лиценз за максималния срок, допустим от приложимото право), безплатен, световен (без териториално ограничение) лиценз да използваме, възпроизвеждаме, публикуваме, излъчваме, прехвърляме и разпространяваме (и да даваме подлиценз за употреба, възпроизвеждане, публикуване, излъчване, прехвърляне и разпространение) на такова съдържание, коментари или материал в какъвто и да било формат (включително печатен и електронен) за целите на управление на нашия Уебсайт, за реклама на нас, на нашия Уебсайт и на нашите продукти и услуги;
Вие гарантирате, че никаква част от подобно съдържание, коментари или материали, няма да бъдат незаконни, заплашителни, клеветнически, нецензурни, порнографски или неморални, или могат да съставляват или насърчават поведение, което би се считало за криминално престъпление или нарушение на закона и Вие не трябва да публикувате каквито и да било материали, които са умишлено предназначени да обезпокояват други потребители;
Вие няма да получите възнаграждение за каквото и да било съдържание, коментари или материали, публикувани или подадени за публикация;
Вие гарантирате, че такова съдържание, коментари или материали са Ваша оригинална работа и/или че Вие притежавате авторското право и всякакви други приложими права, или сте получили такива права;
ако материалът е фотографски или графичен, Вие трябва да сте направили фотографията(ите) или да сте създали графичния материал сами, или да сте получили разрешение, или по друг начин да сте упълномощени от собственика на фотографията(ите) и/или графичния материал и трябва да сте получили съгласието на всички лица, изобразени в него, когато такива лица могат да бъдат идентифицирани; и
ние може да публикуваме Вашето име заедно с каквито и да било фотографии или графични материали, подадени от Вас, но имаме право да редактираме или изтриваме всякакви коментари, които сте подали с тях.
10.3. Ние си запазваме правото да откажем, спрем, прекратим или по друг начин да отстраним публикацията на всякакво съдържание, коментари или материали, включително фотографии или графични материали, публикувани или подадени от Вас; това право не следва да се интерпретира като проверка и одобряване от наша стана или отговорност за такова съдържание, коментари или други материали, независимо дали се възползваме или не от такова право. Ние, освен това, си запазваме правото да правим допълнения или да изтриваме текст или графика (включително да редактираме всякакви фотографии или графични материали) за целите на рекламата на нас, нашия Уебсайт и нашите продукти и услуги или с цел защитаване на нашите интереси и интересите на нашия собственик на капитала, на дружества, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала, на наши и техни служители, бизнес партньори, потребители или други трети страни; ако направим такива допълнения или изтривания, ние сме отговорни за такива допълнения или изтривания и за текста или графиката във формата, променена от нас.
10.4. Вие се съгласявате да ни обезщетите за всякакви задължения, искове, загуби или вреди и претенции на трети страни, които ние претърпим в резултат от публикуването на каквото и да било съдържание, коментари или материали, публикувани или подадени от Вас.

 

11. Състезания, игри, конкурси, жребии за безплатни награди
Ние можем да рекламираме и провеждаме конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди на нашия Уебсайт. За такива конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди ще се прилагат специфични правила. Моля внимателно прочетете правилата, приложими за всякакви състезания, игри, конкурси или жребии за безплатни награди, в които участвате, като при взимане на участие от Ваша страна в такива конкурси, игри, състезания и жребии за безплатни награди ще се счита, че Вие сте приели и сте се обвързали с такива правила.

 

12. Уебсайтове на Трети Страни
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни (“Уебсайтове на Трети Страни”). Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Уебсайт на дадена връзка към Уебсайт на Трета Страна не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за този Уебсайт на Трета Страна, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети Страни за точност, пълнота или съответствие с приложимото право. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети Страни. Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети Страни на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети Страни, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове, и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.

 

13. Хипервръзки към нашия Уебсайт
13.1. Вие можете да създавате Хипервръзка (Hyperlink) към нашия Уебсайт от друг уебсайт или документ без нашето предварително писмено съгласие в съответствие с условията, посочени в този раздел (Хипервръзки към нашия Уебсайт).
13.2. Никоя подобна хипервръзка:
не трябва да създава рамка или каквато и да било друга браузърна или гранична среда около съдържанието на нашия Уебсайт;
не трябва да намеква, че ние подкрепяме Вашите продукти или услуги, или каквито и да било продукти или услуги на, или налични чрез уебсайта, на който сте поставили връзка към нашия Уебсайт;
не трябва да показва или изобразява каквато и да било търговска марка(и), използвани на нашия Уебсайт, без нашето позволение или без позволението на собственика на такава търговска марка;
не трябва да се поставя на уебсайт, който има съдържание, което е незаконно, заплашително, клеветническо, нецензурно, порнографско или неморално, или може да съставлява или да насърчава поведение, което би се считало за криминално престъпление или нарушение на даден закон, или че съгласно личната интерпретация на Bubble Bed вреди или може да навреди на интересите или репутацията на Bubble Bed или търговците, с които работим (или нашите, или техните продукти и/или услуги); или
да не представя нас, нашия собственик на капитала, дружествата, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала или търговците, с които работим (или техните продукти и/или услуги) по погрешен, подвеждащ, уронващ престижа или друг обиден начин.
13.3. Вие носите цялата отговорност за уебсайта, на който поставяте връзка към нашия Уебсайт, и за всякакви изявления, представяния или възможни интерпретации във връзка с нас или нашия Уебсайт.
13.4. Вие носите отговорност за довеждане до знанието на настоящите Условия на ползване на лица, които получават достъп до нашия Уебсайт чрез Вашата връзка. Всяко лице, свързващо се към нашия Уебсайт чрез Вашата връзка, следва да бъде обвързано от тези Условия на ползване.
13.5. Ние си запазваме правото да изискваме по всяко време, по наша собствена преценка и по каквато и да било причина отстраняването на каквато и да било връзка, към нашия Уебсайт от друг уебсайт или документ, която сте създал. В такъв случай, Урбан Фууд ЕООД, България или някое от неговите дъщерни дружества, управляващи Уебсайт, ще Ви изпрати известие за отстраняване чрез имейл до регистранта, споменат в регистрацията на домейна на Вашия уебсайт или до имейл адрес, предоставен на Вашия уебсайт. В рамките на три 3 дни от получаването на известие от Bubble Bed, Вие следва да премахнете връзката и няма да включвате връзка към този или друг Уебсайт на  Bubble Bed на Вашия уебсайт или на уебсайта на някой, свързан с Вас.

 

14. Изключения и ограничение на нашата отговорност
14.1. При условията на този раздел ние в лично качество и от името на нашия собственик на капитала, дружествата, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала, изключваме всякаква отговорност (независимо дали се основава на договор или на някаква друга основа), възникваща от или във връзка с достъпа или употребата на нашия Уебсайт или даден уебсайт, с който е свързан, до степента, позволена от приложимото право. Това изключване се отнася, но не се ограничава до:
загуби от невъзможност за достъп до Уебсайта или технически повреди на Уебсайта;
загуба на данни;
загуба, причинена от атака, свързана със срив на услугата, вируси или други технологично вредни материали;
загуба на приходи или печалби, или очаквани спестявания; и
загуба, възникваща от обстоятелства, извън нашия разумен контрол, и загуба, която не е разумно предвидима.
14.2. Ние не се опитваме (и нищо в тези Условия на ползване не следва да се счита като опит) да изключим или да ограничим отговорност и всяко такова изключение или ограничаване на отговорност не се отнася за следните случаи:
загуба или вреда, причинена от наша измама, умишлено нарушение или целенасочено подвеждане;
отговорност, която съгласно приложимите закони за защита на потребителите или за отговорност за продуктите не може да бъде изключена (както и да се наричат такива закони);
каквато и да била друга отговорност, която не може да се изключи или ограничи съгласно приложимото право.

 

15. Ваши отговорност и задължение за обезщетяване
Вие се съгласявате, че носите отговорност пред нас и пред свързаните с нас лица за вреди и загуби, свързани или произтичащи от Ваше нарушение на тези Условия на ползване и се съгласявате да обезщетите и предпазите от отговорност нас и свързаните с нас лица срещу всякакви претенции или искове на трети страни, свързани или произтичащи от Вашето нарушение на тези Условия на ползване.

 

16. Контакт, Писмени уведомления, Известия, Въпроси или Оплаквания
16.1. Ние може да се свържем с Вас по пощата, по имейл или да Ви предоставим информация чрез публикуването ѝ на нашия Уебсайт.
16.2. Всички известия, изпратени от Вас към нас, трябва да бъдат чрез писмо или имейл до (1) нашия Отдел за обслужване на клиенти  или (2) оператора на Уебсайта.
16.3. Ние можем да изпращаме индивидуално известие до Вас по имейл, или на пощенския адрес, който сте ни предоставили, или в случай на общо известие до всички наши потребители или клиенти, чрез публикуване на информация на нашия Уебсайт по подходящ начин.
16.4. За доказване на факта на предоставяне на каквото и да било известие, ще бъде достатъчно да се докаже, (1) в случай на писмо, че такова писмо е правилно адресирано, поставени са марки и е подадено по поща, (2) в случай на имейл, че този имейл е бил изпратен до съответния имейл адрес на адресанта, и (3) в случай на публикуване на информация на нашия Уебсайт, че тази информация е предоставена по подходящ начин, като се има предвид съдържанието на информацията.
16.5. Приложимите закони изискват част от комуникацията, която изпращаме, да бъде в писмен вид. Когато използвате нашия Уебсайт, Вие приемате, че комуникацията с нас ще бъде основно в електронен вид. За договорни цели Вие се съгласявате с тези електронни средства за комуникация и потвърждавате, че всички договори, известия, информация и друга комуникация, които сме Ви предоставили по електронен път, са в съответствие с изискванията на закона за спазване на писмената форма, освен ако приложимото право не позволява такова потвърждаване. Ние и Вие допълнително се съгласяваме да признаваме в нашите взаимни отношения като комуникация в писмен вид със саморъчен подпис (1) валидността на електронните подписи съгласно приложимото право и (2) всякаква информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, включително употреба на конкретен профил, освен ако приложимото право не ограничава такова признаване.
16.6. Ако имате въпроси или оплаквания относно нашите правила и условия, някой продукт, услуга на Bubble Bed или всякакъв друг въпрос, моля да се свържете с нас на телефон: +359892282253 или да изпратите писмо на оператора на Уебсайта на e-mail: office@bubblebed.bg 

 

17. Други
17.1. Прехвърляне на права и задължения: Правата и задълженията, произтичащи от нашето управление и Вашия достъп и използване на нашия Уебсайт, обвързват Вас и нас, и нашите съответни наследници и правоприемници. Освен ако друго не се изисква от приложимото право, Вие не може да прехвърляте, възлагате или по друг начин да се освобождавате от каквито и да било права или задължения и по-конкретно от всякакви задължения за плащане, без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем по всяко време да прехвърлим, възложим или по друг начин да се разпоредим с управлението на Уебсайта или части от него, или от каквито и да било наши права или задължения, произхождащи от него, в който случай ние не се освобождаваме от отговорност за изпълнението на нашите задължения към Вас, а страната, на която такива отношения са прехвърлени, встъпва в тях като съдлъжник.
17.2. Отказ от права: Отказът от права от наша страна във връзка с тези Условия на ползване няма да бъде действителен, освен ако не е изрично посочен като отказ от права и не сте уведомени за това в писмен вид.
17.3. Разделение на клаузи: Ако даден съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на тези Условия на ползване е невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право, такава разпоредба следва да се промени и интерпретира така, че най-добре да постига целите на първоначалната разпоредба в най-голяма степен, позволена по закон. Останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.
17.4. Цялост на договора: Тези Условия на ползване съдържат всички уговорки между Вас и нас по отношение на използването на нашия Уебсайт. Гаранции или изявления, устни или писмени, които не се съдържат в настоящите Условия на ползване, няма да бъдат обвързващи както за Вас, така и за нас, освен ако това не е взаимно договорено в писмен вид между нас и Вас.

 

18. Оплаквания (включително оплаквания за авторско право) относно предоставено от потребителите съдържание
В случай че предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия Уебсайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на нашия Уебсайт. Ние предприемаме действия на база т. нар. "уведомяване и премахване". Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия Уебсайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни на телефон: +359892282253 или на e-mail: office@bubblebed.bg 

 

19. Извънсъдебни оплаквания и правна защита
В някои държави Вие имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и на право на защита, на което Bubble Bed е обект. Имате следните възможности:
В Република България:
Комисия за защита на потребителите, със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/

 

20. Приложим закон и юрисдикция
Тези Условия на ползване и всички въпроси, възникващи или свързани с тези Условия и този Уебсайт, включително неговото съдържание са подчинени на правото на държавата. Съдилищата на същата тази държава имат изключителната юрисдикция да разрешават всякакви спорове, които може да възникнат от или във връзка с тези Условия на ползване или употребата на нашия Уебсайт.